Wat is aanbidding?

Aanbidding, worship, lofprijs, praise.. er zijn veel verschillende termen om aanbidding te beschrijven. Maar wat is het eigenlijk? In deze blog vind je geen diepgaand onderzoek naar de definitie van aanbidding, maar deel ik graag een korte overdenking over dit onderwerp.

We aanbidden allemaal wel iets
De definitie van aanbidding in het woordenboek is:

aan·bid·den (aanbad, heeft aanbeden)
1 als goddelijk wezen vereren
2 hartstochtelijk vereren: zijn leerlingen aanbidden hem


Iets of iemand hartstochtelijk vereren, al dan niet als goddelijk wezen. Is dat altijd God? Dat kan, maar hoeft niet altijd zo te zijn. We aanbidden datgene wat we het meest belangrijk vinden in ons leven. Misschien wel onze telefoon, sociale media, woorden van acceptatie van anderen, onze baan, ons salaris. Datgene waar we graag aan vasthouden, wat we de eer geven van ons leven en waar we de meeste aandacht aanbesteden.

Ontdekken wie God is
Wanneer we ontdekken wie God is, dan roept dit altijd een reactie van aanbidding op. Alles in ons zegt dan: ‘Wauw, deed Jezus dit voor mij?! Dank U Heer!’. Daarmee aanbidden we God en geven we Hem de eer voor wat Hij heeft gedaan in- en voor ons.

Dit is geen eenmalig iets van het moment dat je Jezus aanneemt in je leven, maar een continu en dagelijks iets. Steeds wanneer we God zoeken en een nieuwe karaktereigenschap van Hem ontdekken, brengt dat nieuwe aanbidding teweeg. God verlangt ernaar dat je Hem zoekt, zodat Hij zich kan laten vinden (Jeremia 29:13). Het is als een soort cirkel:

God zoeken > Hem leren kennen > aanbid Hem voor wie Hij is (in Geest en in waarheid) > verander naar Zijn beeld > repeat

Hoe ziet dat eruit?
Hoe ziet dit aanbidding eruit? Is dat alleen het zingen in de kerk, met je handen in de lucht en gesloten ogen? Dat is inderdaad een van de manieren waarop je kan aanbidden. Maar niet de enige. Een Psalm die ik daarin heel mooi vind is Psalm 105:1-4 waar je na ‘loof de Heer’ eigenlijk een dubbele punt kan lezen.

Loof de Heer
Roep luid Zijn Naam
Maak zijn daden bekend onder de volken,
Zing en speel voor Hem
Spreek vol lof over zijn wonderen
Beroem u op Zijn heilige Naam
Wees blij van hart, u die de Heer zoekt
Zie uit naar de Heer en zijn macht
Zoek voortdurend zijn nabijheid
Gedenk de wonderen die Hij heeft gedaan

In deze Psalm lees je over de vele manieren waarop je God kan aanbidden en dat het een levensstijl betreft. Het gaat niet om zingen in de kerk met je handen in de lucht op zondag en op maandag als een chagrijn rondlopen. Wat is je aanbidding op zondag dan waard? In alle aspecten van je leven kun je God aanbidden en laten zien dat het leven met Hem een feest en een zegen is. Dat maakt zo aantrekkelijk voor mensen die God nog niet kennen!

Hopelijk zegent dit jou en bemoedigt het om naar je hart te kijken, God te vragen of er aspecten in je leven zijn waarmee je Hem (nog) niet aanbidt en hoe Hij hiernaar kijkt. Ik geloof dat de Heilige Geest het je wil openbaren. Bless you!