Bijbelteksten waarin Jezus ‘dichterbij’ komt

Het thema ‘Dichterbij’ heeft mijn hart. De uitnodiging ‘Kom toch dichterbij’ spreekt voor mij zo van relatie, intimiteit, ontmoeting en nabijheid. Dat is ten diepste wat ik wil, elke dag iets dichter bij God, Jezus en de Heilige Geest leven. In deze blog kijken we naar drie Bijbelteksten waarin Jezus dichterbij komt.

Kom niet dichterbij
In het oude testament komt het woord ‘dichterbij’ vooral voor in combinatie met waarschuwingen waarbij God mensen juist op afstand houdt. Hij zei tegen Mozes: ‘Kom niet dichterbij en trek je sandalen uit, want de plaats waarop je staat is heilige grond.’ (Exodus 3:5) En in Exodus 19:24 waar de priesters van het volk niet dichterbij mochten komen omdat Gods toorn anders tegen hen zou uitbarsten.

Er moest afstand blijven tussen de mensen en God, want de zonden van het volk kon God in Zijn rechtvaardigheid niet verdragen. Maar nu is alles anders, want door het offer van Jezus mogen wij dichtbij God komen en is Hij dicht bij ons gekomen. Hij woont in elke christen met Zijn Heilige geest. Dichterbij dan dit kan niet!

Jezus komt dichtbij
In het Nieuwe Testament zie je ook dat Jezus een aantal keer zelf in actie komt en dichter bij mensen komt die in nood zijn. We lezen drie teksten:

In Mattheus 17 zie je dat Petrus, Jakobus en Johannes in angst neervielen toen ze Gods stem hoorden die over Jezus zei dat Hij Zijn geliefde Zoon is. Dan staat er in vers 7: Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: ‘Sta op, wees niet bang.’

In Mattheus 28 bij de uitzending van de leerlingen wierpen zij zich opnieuw voor Jezus neer toen ze Hem zagen. Hij kwam opnieuw dichterbij, zoals we lezen in vers 18: ‘Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde..’ waarop de bekende uitspraak volgt waarin hij de leerlingen uitzendt om alle volken tot zijn discipelen te maken.

In Lucas 7 komt Jezus een rouwstoet tegen. De enige zoon van een weduwe is overleden en wordt naar buiten gedragen. Dan staat er in vers 13-14: Toen de Heer haar zag, kreeg Hij medelijden met haar en zei: Weeklaag niet meer.’ Hij kwam dichterbij, raakte de lijkbaar aan – de dragers bleven stilstaan – en zei: ‘Jongeman, ik zeg je; sta op.’

Ontzag voor God
De eerste twee teksten gaan over een moment waarop de leerlingen van Jezus zich vol ontzag voor Hem neerbuigen, volledig overmand door Zijn verschijning van glorie en majesteit. Hij reageert op die houding, komt dichterbij, stelt hen gerust of geeft een opdracht. De derde tekst lijkt er los van te staan. Maar als we verder lezen in vers 15a staat er: ‘Allen werden vervuld van ontzag en loofden God..’

Het gevolg van deze actie was dat iedereen vervuld werd van ontzag voor God en men Hem loofde. Wauw!

De vrees des Heeren
De afgelopen maanden zijn we in onze kerk ook bezig met het onderwerp ‘ontzag voor God’ en ontdek ik steeds meer hoe diep en belangrijk het is om dit in je leven als Christen te ontwikkelen. God is een almachtig, heilig en rechtvaardig God. Tegelijk is Hij een Vader die je wil overstelpen met liefde. Die twee gaan hand in hand.

Zou het zo zijn dat Jezus reageert op ons ontzag en daardoor graag dichter bij ons komt? Dat een puur lied van aanbidding en een rechtvaardig en heilig leven zo aantrekkelijk zijn voor Hem dat hij niets liever wil dan dichter bij komen, ons gerust stellen en ons een persoonlijke opdracht geven? Ik geloof van wel!

Mijn gebed voor jou
Toen ik begon met het schrijven van deze blog dacht ik niet dat het deze wending zou krijgen, maar de overeenkomsten in deze drie teksten zijn duidelijk. Jezus komt dichterbij voorafgaand aan- of na een reactie van ontzag voor Hem.

Mijn gebed voor jou is dat je meer en meer mag ontdekken hoe mooi het is om in ontzag voor God te leven. Je te verwonderen over Zijn heiligheid én Zijn liefde. Zijn rechtvaardigheid én zijn zachte hart voor jou. Het gaat gelijk op!

Meer van Charlotte Jordaan